Vergunningvrij bouwen!

Per 1 november 2014 treden de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking. “Bedrijven en bewoners krijgen meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen,” aldus Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe regels zorgen ervoor dat er meer aan- of uitgebouwd wordt, of bijgebouwen geplaatst worden.

Zo mag je na inwerkingtreding van de nieuwe regels 4 meter uitbouwen, nu is dat nog 2,5 meter. Ook een puntdak op een bijgebouw is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Is er sprake van een groot perceel/erf? Dan mag er meer vierkantemeter vergunningvrij bebouwd worden. Het is ook eenvoudiger geworden om een woning bij te bouwen voor mantelzorg. Bij vergunningsvrij bouwen hoeft de gemeente niet op de hoogte te worden gesteld, een omgevingsvergunning is hierbij niet meer nodig. Door de nieuwe regels kunnen de gemeenten eenvoudiger en sneller aanvragen afhandelen voor een vergunning. In plaats van een zes maanden durende procedure zal vaker de korte procedure van acht weken gekozen worden. Hierdoor kunnen ook tijdelijke noodwinkels of noodscholen gemakkelijker ontstaan. Tevens kunnen leegstaande kantoren makkelijker omgebouwd worden tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.

Het gehele besluit kunt u lezen via deze link.Wilt u meer weten over het nieuwe vergunningvrij bouwen, neem dan vrijblijvend contact op.